Entrades

Arriba Halloween.

Relació d'alumnes admesos al centre pel curs 2021-22, en els diferents PFI.

Relació d'alumnes preinscrits al centre, amb indicació d'on han estat admesos pel curs 2021-22.

Llistat de places ofertades dels diferents PFI, pel curs 2020/2021.

Presentació del PFI per les alumnes d'Imatge Personal.

Programes de formació i inserció. "Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja" Humberto Ramos.

Què és?

A qui s'adreça?

Quins PFI oferim a la Mercè?

Què s'estudia en els PFI?

A on?